Snipper-Snip Private School

A nursery and crèche in Pretoria providing a safe and stimulating environment for children.


We are a fully bilingual Christian nursery school accommodating babies to Grade R and provide quality teaching focused on personalised attention with an excellent adult / child ratio.

Our daily program includes activities like themes of general information, stories and discussionsearly mathematical conceptscreative activities, motor skills activities, free and fantasy play and social communication and interaction.

Extra mural activities at Snipper-Snip Private School include: RuggakidsballetPlayballswimming lessonsMiki Maths Magicpotterymusic kids, soccer and English classes.

Our aim is to prepare the learners for Primary School and to reach their full potential.

Snipper-Snip Privaat Skool

‘n kleuterskool en babasorgsentrum in Pretoria wat ‘n veilige en stimulerende omgewing vir kinders bied.

Ons is ‘n dubbele medium kleuterskool met Christelike waardes, ons bied gehalte-onderrig vir babas tot Graad R gefokus op persoonlike aandag.

Ons daaglikse program sluit in aktiwiteite soos temas met algemene inligting, stories en besprekings, vroeë wiskundige konsepte, kreatiewe aktiwiteite, motoriese vaardighede en aktiwiteite, speeltyd en sosiale kommunikasie en interaksie.

Buitemuurse aktiwiteite by die Snipper-Snip Private Skool sluit in: Ruggakids, ballet, Playball, swemlesse, Miki Maths Magic, pottebakkery, sokker, music kids en Engelse klasse.

Ons doel is om die leerders voor te berei vir Primêre Skool en hul te lei om hulle volle potensiaal te bereik.

Snipper-Snip Private School | Nursery and Crèche Pretoria