At Snipper-Snip Private School we focus on the intellectual, emotional, physical, social and spiritual growth of each learner.

Baby Department/Baba Afdeling
Unique and is made up of two subdivisions / Uniek en bestaan uit twee onderafdelings…
Staff / Personeel
Our educators & caregivers / Ons opvoeders & versorgers…
Requirements 0 – 1 year old
Requirements / Benodigdhede 0 – 1 year old…
Requirements 1 – 2 year old
Requirements / Benodigdhede 1 – 2 year old…
Requirements 2 – 3 year old
Requirements / Benodigdhede 2 – 3 year old…
Requirements 3 – 4 year old
Requirements / Benodigdhede 3 – 4 year old…
Requirements 4 – 6 year old
Requirements / Benodigdhede 4 – 6 year old…
School Fees and Application Forms / Skoolfooie en Aansoekvorms:
School Fees 2018
Babies and Toddlers, Creche and Pre-schoolers…
Skool Fooie 2018
Babas en kleuters, kleuterskool en voorskool…
Application Form 2018
Snipper-Snip Private School Application Form and Contract 2018…
Inskrywingsvorm & Kontrak 2018
Snipper-Snip inskrywingsvorm en Kontrak 2018…
 

Menu / Spyskaart:

Menu / Spyskaart 0 – 1 years
Snipper Snip Menu / Spyskaart 0 – 1 years
Menu / Spyskaart 1 – 2 years
Snipper Snip Menu / Spyskaart 1 – 2 years…
Menu / Spyskaart 2 – 6 years
Snipper Snip Menu / Spyskaart 2 – 6 years…

Yearly and Daily Programmes / Jaarlikse Program en Daaglikse Roetines:

creche-nursery-school-pretoria-east
Year Programme 2018
Snipper-Snip Private School Year Programme
Daily Programme 0 – 1 years
Snipper Snip Daily Programme 0 – 1 years…
Daily Programme 1 – 2 years
Snipper Snip Daily Programme 1 – 2 years…
Daily Programme 2 – 3 years
Snipper Snip Daily Program 2 – 3 years…
Daily Programme 3 – 6 years
Snipper Snip Daily Program 3 – 6 years…