An indoor swimming pool is available at Snipper-Snip Private School and swimming lessons are given for children of all ages.

It is important as a parent to ensure that all your child’s needs are met by giving him or her all the education they need.

A swimming coach teaches the children water safety as well as the different swim styles in the 10 metre swimming pool.

Psychiatrists and physiotherapists have determined that learning to swim from an early age is very important. It builds all the important muscle groups and suppleness in both boys and girls. Swimming has no impact on the physical body and adds to the psyche of the child. It also teaches children not to fear the water.

The owner, Carla says “It is important as a parent to ensure that all your child’s needs are met by giving him or her all the education they need. By playing and having fun with their friends is a necessity for any child’s social development. Spare your child the embarrassment of being of sitting beside the pool or being pushed aside because they can’t swim, play and have fun the water. Swimming phobias can be prevented by teaching a child to associate water with fun, family and adventure. South Africa is a warm sunny country and we have a lot of wonderful water. So let’s Swim, swim, swim.

An indoor swimming pool is available for children and swimming lessons are given for all ages.

Swim School Fees 2018
Snipper Snip Swim School Fees for 2018…

 

Snipper Snip Swimming Contract
Snipper Snip Swimming Contract 2018 – click to download the form…
Swimming Contract – Adults
Snipper Snip Swimming Contract – Adults. Click to download the form…
Dit is belangrik as ‘n ouer om te verseker dat aan al jou kind se behoeftes voldoen word deur aan hom of haar al die onderwys wat hulle nodig het te voorsien.

‘n Binnenshuise swembad is beskikbaar vir die kinders waar swem lesse vir alle ouderdomme aangebied word.

‘n Swem-afrigter, leer die kinders water veiligheid sowel as die verskillende style swem in die 10 meter swembad.

Sielkundiges en fisioterapeute het bepaal dat om te leer swem van ‘n vroeë ouderdom baie belangrik is. Dit bou al die belangrike spiergroepe en soepelheid in beide seuns en meisies. Swem het geen impak op die fisiese liggaam nie dit leer kinders ook om die water nie te vrees nie.

Die eienaar, Carla sê: ” Deur te swem en speel met hul vriende is ‘n noodsaaklikheid vir enige kind se sosiale ontwikkeling. Spaar jou kind die verleentheid om te sit langs die swembad, want hulle kan nie swem nie. Swem fobies kan voorkom word deur ‘n kind te leer om water te assosieer met pret, familie en avontuur. Suid- Afrika is ‘n warm sonnige land en ons het wonderlike water om ons. So kom ons swem, swem, swem.

Snipper Snip Swem Kontrak
Snipper Snip Swem Kontrak. Kliek om die dokument af te laai…

Snipper-Snip Private School | Nursery and Crèche Pretoria